Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych

Szczegóły
Kod WP_SPPWNT
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Uczestnicy zostaną przygotowani do kompetentnego świadczenia usług prawnych (m. in. redagowania, opiniowania i negocjowania kontraktów) na rzecz branży informatycznej i branż nowych technologii. Ponadto słuchacze zostaną  wyposażeni w kompetencje pozwalające na bardziej efektywną codzienną pracę, automatyzację najbardziej żmudnych i już zdigitalizowanych czynności oraz zmniejszenie wykluczenia cyfrowego. Program został podzielony na pięć bloków tematycznych dotyczących zagadnień wprowadzających do prawa nowych technologii, prawa wobec współczesnych wyzwań technologicznych, ochrony własności intelektualnej, kontraktów technologicznych oraz prawnokarnych i kryminologicznych aspektów cyberprzestępczości.

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z LegalHut. Dwusemestralne studia, rozwijające prawników dwutorowo:
- merytorycznie w obszarze styku prawa i nowych technologii (np. kontrakty IT, własność intelektualna, dane osobowe w internecie) oraz
- w zakresie kompetencji cyfrowych w codziennej pracy prawnika (np. praktyczne zajęcia z efektywnej obsługi edytora tekstu, internetowych usług publicznych, systemów informacji prawnej, podstawy LegalTech).

 

Zasady kwalifikacji

  • rejestracja przez system IRK.
  • złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

6.000 zł

Dodatkowe dokumenty

- formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wydrukowany z systemu IRK po zakończeniu rejestracji,
- odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku (na podstawie przedstawionego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów.

System studiów

Niestacjonarne

Do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym. Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.


Czas trwania

2 semestry, 184 godz. wykładów (z tego do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym).

 

Limit miejsc

45

 

Dodatkowe informacje

Informacji na temat Studiów Podyplomowych udziela:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00,

czwartek –nieczynne

piątek w godz. 10.00-13.00

 pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

Wydłużone godziny pracy sekretariatu:

19.09.2023 r. (wtorek) – godz. 10.00 -15.30

20.09.2023 r. (środa) – godz. 10.00 -15.30
21.09.2023 r. (czwartek) – godz. 10.00 -15.30
22.09.2023 r. (piątek) – godz. 10.00 -14.00

25.09.2023 r. (poniedziałek) – godz. 10.00 -15.30
26.09.2023 r. (wtorek) – godz. 10.00 -15.30
27.09.2023 r. (środa) – godz. 10.00 -14.30
28.09.2023 r. (czwartek) – godz. 10.00 -16.30
29.09.2023 r. (piątek) – godz. 10.00 -14.00

30.09.2023 r. (sobota) – godz. 10.00 -14.00

 

 

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 29 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów