Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Zapraszamy do zapoznania się z ofertów studiów podyplomowych.

Rekrutacja na studia podyplomowe - brak opłaty rekrutacyjnej.

Tury rekrutacji

Filtry

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Administracja Publiczna od: 26.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
2 Animacja Czytelnictwa, Informacja Naukowa i Bibliotekarstwo od: 01.07.2024 00:00
do: 30.09.2024 12:00
3 Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
4 Bezpieczeństwo Narodowe w Systemie Prawnym Rzeczypospolitej Polskiej
5 Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
6 Doradztwo Podatkowe od: 26.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
7 Doradztwo Zawodowe
8 Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych - edycja II
9 Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika) od: 11.06.2024 00:00
do: 20.10.2024 23:59
10 Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu od: 11.06.2024 00:00
do: 20.10.2024 23:59
11 Etyka i Filozofia Religii w Szkole
12 Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw od: 09.07.2024 09:00
do: 30.09.2024 23:59
13 Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego od: 26.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
14 Język rosyjski w komunikacji służb mundurowych od: 01.07.2024 00:00
do: 30.09.2024 12:00
15 Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego od: 26.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
16 Logopedyczne od: 01.07.2024 00:00
do: 15.09.2024 23:59
17 Mediator Sądowy od: 26.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
18 Menedżerskie od: 17.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
19 Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego od: 01.07.2024 00:00
do: 30.09.2024 12:00
20 Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
21 Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych
22 Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia od: 26.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
23 Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych od: 11.06.2024 00:00
do: 20.10.2024 23:59
24 Przygotowanie Pedagogiczne od: 11.06.2024 00:00
do: 20.10.2024 23:59
25 Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego od: 11.07.2024 10:30
do: 30.09.2024 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200