Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego

Szczegóły
Kod WFil_SPWZNJPJO
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.07.2024 00:00 – 30.09.2024 12:00)

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego mają na celu przygotowanie absolwenta do pracy jako lektor języka polskiego jako obcego; wyposażenie go w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania tego zawodu. Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego  przygotowują przede wszystkim do pracy w szkołach, a także w prywatnych i państwowych instytucjach, które zajmują się organizacją kursów języka polskiego jako obcego oraz doradztwem metodycznym. Program studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności w zakresie filologii polskiej lub obcej nabytych w ramach studiów filologicznych. 

 

Informacja! Studia będą prowadzone w formie zdalnej.

 

 

Podstawowe informacje:

− jednostka prowadząca kształcenie – Wydział Filologiczny UwB

− wymiar zajęć – 292 godziny dydaktyczne (w tym 90 h praktyk)

− czas trwania – 2 semestry

− forma zdalna w weekendy za pośrednictwem platformy EduPortal

− opłata rekrutacyjna –  brak

- opłata za studia: 3000 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1500 zł każda)

- wymagania dotyczące wykształcenia kandydata - studia wyższe drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk filologicznych z poświadczeniem uprawnień nauczycielskich

- limit przyjęć - 20 osób

- uzyskane kwalifikacje - po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

 

 

Zasady kwalifikacji

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest adres e-mail)

b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (po dodaniu informacji na temat wykształcenia w opcji edytuj można dodać skany dokumentów),

c) dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

 

Wymagane dokumenty 

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć:

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów

- dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie

- obcokrajowcy powinni dostarczyć certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1.

 

Termin składania dokumentów: od 10 do 30 września 2024 (od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00 oraz w piątek w godz. 8.00 – 14.00) Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój nr 86

 

Termin rozpoczęcia: II połowa października 2024

 

Warunkiem uruchomienia studiów jest wypełnienie limitu przyjęć (minimum 20 osób)

 

 

Dodatkowe informacje 

Kierownik studiów: dr Dariusz Piechota dariusz.piechota@uwb.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 86, tel. 85 745 74 31