Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedyczne

Szczegóły
Kod WFil_SPL
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.07.2024 00:00 – 15.09.2024 23:59)

Opis:

Oferta Studiów Podyplomowych Logopedycznych skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich. Podstawę rekrutacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).

 

Program Studiów Podyplomowych Logopedycznych obejmuje 630 godzin zajęć (w tym 120 godzin praktyk), które są realizowane w ciągu 4 semestrów w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Prowadzą je wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Teatralnej i logopedzi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Absolwenci Studiów Podyplomowych Logopedycznych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych (warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego), a także w placówkach służby zdrowia i gabinetach logopedycznych.

 

Podstawowe informacje:

− jednostka prowadząca kształcenie – Wydział Filologiczny UwB

− wymiar zajęć – 630 godzin zajęć (w tym 120 godzin praktyk)

− czas trwania – 4 semestry

− opłata rekrutacyjna –  brak

- opłata za studia: całkowity koszt studiów: 11 600 zł (4 semestry po 2900 zł)

- wymagania dotyczące wykształcenia kandydata - studia wyższe II stopnia lub magisterskie

- limit przyjęć - 20 osób

- uzyskane kwalifikacje - po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Logopedycznych.

 

Zasady kwalifikacji 

Zapisy w systemie IRK: od 1 lipca 2023 do 15 września 2024

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest adres e-mail)

b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (po dodaniu informacji na temat wykształcenia w opcji edytuj można dodać skany dokumentów)

c) dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

 

Wymagane dokumenty

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć:

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich

 - zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy

- audiogram lub badanie słuchu,

 

Termin składania dokumentów: od 16 do 19 września 2024 (od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00 oraz w piątek w godz. 8.00 – 14.00) Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój nr 86

Termin rozmowy kwalifikacyjnej – 21 września 2024 r. od godz. 8.00, Plac NZS 1, s. 48

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena wymowy kandydata, w tym jej poprawności pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, ocena sfery orofacjalnej i biomechaniki mowy oraz predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23 września 2024 godz. 12.00

Termin rozpoczęcia: październik 2024

Warunkiem uruchomienia studiów jest wypełnienie limitu przyjęć (minimum 20 osób)

 

Dodatkowe informacje 

Strona internetowa Studiów, program

http://pslog.uwb.edu.pl/

 

Kierownik Studiów: dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB j.kuc@uwb.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 86, tel. 85 745 74 31