Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Animacja Czytelnictwa, Informacja Naukowa i Bibliotekarstwo

Szczegóły
Kod WFil_SPACINIB
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.07.2024 00:00 – 30.09.2024 12:00)

Charakterystyka studiów

 

 

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (zwane dalej Studiami) przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich). Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu. Studia przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek, ale też w innych instytucjach kultury (takich jak księgarnie, archiwa, domy kultury, wydawnictwa). Program Studiów zawiera blok przedmiotów z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania bibliotek oraz wszystkich podstawowych procesów związanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i dostępem do zasobów informacyjnych (katalogów, bibliografii, baz danych). Ponadto w programie uwzględniono treści z szeroko rozumianej kultury piśmienniczej, czytelnictwa oraz form jego animacji, specjalnych grup czytelniczych (w tym dzieci, seniorów), książki, rynku wydawniczego i księgarskiego oraz zagadnień prawno-organizacyjnych. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności. Po ukończeniu Studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe bibliotekarza.

 

Uwaga! Studia nie oferują specjalizacji nauczycielskiej

 

Informacja! Zgodnie z regulaminem zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie (będzie to zależało od przepisów/regulacji zewnętrznych, w tym: wydziałowych).

 

Podstawowe informacje

− jednostka prowadząca kształcenie – Wydział Filologiczny UwB,

 

− wymiar zajęć – 262 godziny dydaktyczne,

 

− czas trwania – 2 semestry,

 

− opłata rekrutacyjna –  brak,

 

- opłata za studia: 2800 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1400 zł każda),

 

- wymagania dotyczące wykształcenia kandydata - studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).

 

- limit przyjęć - 20 osób

 

- uzyskane kwalifikacje - po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

 

 

Zasady kwalifikacji

Zapisy w systemie IRK: od 1 lipca 2024 do 30 września 2024

 

 

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

 

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest adres e-mail),

 

b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (po dodaniu informacji na temat wykształcenia w opcji edytuj można dodać skany dokumentów),

 

c) dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

 

Wymagane dokumenty

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć:

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów

 

Termin składania dokumentów: od 10 do 30 września 2024 (od poniedziałku do czwartku        w godz. 8.00 – 15.00 oraz w piątek w godz. 8.00 – 14.00) Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój nr 86

 

Termin rozpoczęcia: II połowa października 2024

 

Warunkiem uruchomienia studiów jest wypełnienie limitu przyjęć (minimum 20 osób)

 

 

Dodatkowe informacje 

 

Strona internetowa Studiów, program

 

http://spacinib.uwb.edu.pl/

 

Kierownik Studiów: dr hab. Anna Nosek, prof. UwB a.nosek@uwb.edu.pl

 

Obsługa administracyjna: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 86, tel. 85 745 74 31