Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Szczegóły
Kod WEIF_SPFiRP
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Finansów
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Adres komisji rekrutacyjnej https://weif.uwb.edu.pl/kontakt-2533
Adres WWW https://www.weif.uwb.edu.pl/aktualnosci-3990
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (09.07.2024 09:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Cel studiów:

Celem Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw jest przygotowanie uczestników do organizacji i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, wykorzystania rachunkowości do podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiedza i umiejętności nabyte na studiach podyplomowych są niezbędnym elementem pracy na stanowiskach finansowo-księgowych w biurach rachunkowych, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz innych jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Pozwalają również na skuteczne i efektywne wykonywanie zawodu księgowego, a także wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna.

W ramach studiów podyplomowych uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

  • podstawowych zasad rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, instrumentów finansowych oraz podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie;
  • posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości;
  • norm prawnych regulujących procesy finansowe w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, jak również systemu podatkowego oraz systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
  • specyfiki prowadzenia zawodu przede wszystkim w wymiarze praktycznym oraz z rzeczywistymi problemami spotykanymi w codziennej pracy na stanowisku finansowo-księgowym.

Zajęcia na studiach podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarówno w pracy na stanowiskach finansowo-księgowych, jak i działalności trenerskiej i szkoleniowej.

Do rekrutacji zapraszamy przede wszystkim:

  • absolwentów szkół wyższych, w szczególności kierunków finansowych i ekonomicznych,
  • przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą,
  • osoby posiadające praktykę w zakresie rachunkowości, finansów czy podatków pragnące poszerzyć swoje kompetencje zawodowe z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości.

Serdecznie zapraszamy!

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wysokość czesnego

4950 zł