Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Etyka i Filozofia Religii w Szkole

Szczegóły
Kod KTK_SPEIFRWS
Jednostka organizacyjna Katedra Teologii Katolickiej
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok, tel: 85 745 70 90, e-mail: ktk@uwb.edu.pl
Adres WWW http://ktk.uwb.edu.pl/index.htm
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Studia Podyplomowe umożliwią nauczanie przedmiotu etyki i filozofii religii w szkole. Są one, z jednej strony, odpowiedzią na zapotrzebowanie na nauczycieli w zakresie nauczania etyki i filozofii w szkole, z drugiej odpowiadają na potrzebę wdrażania refleksji etycznej w sferę publiczną i podnoszenia dyskusji filozoficzno-etycznej w przestrzeni życia społecznego. Adresatami są nauczyciele zamierzający podnieść kwalifikacje do nauczania etyki i filozofii jako drugiego przedmiotu. Absolwenci poszerzą wiedzę z zakresu etyki, filozofii i religioznawstwa.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Bezwzględnym warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

3000,00 (I semestr – 1500,00, II semestr – 1500,00)

Dodatkowe dokumenty

1. Ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK oraz życiorys.
2. Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia).
3. Odpis świadectwa potwierdzającego przygotowanie nauczycielskie.