Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo Narodowe w Systemie Prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

Szczegóły
Kod WP_SPBNWSPRP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Podstawowym celem Studiów jest zapoznanie uczestników z zasadniczymi zagadnieniami szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz praktyką jego funkcjonowania. Uczestnicy studiów podyplomowych poznają strategię, organizację i podstawowe zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego. Uczestnicy studiów podyplomowych zostaną przygotowani do służby i pracy oraz stosowania prawa w różnych rodzajach organów stojących na straży bezpieczeństwa państwa w tym: Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, służbach, strażach, inspekcjach, organach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych. Program został podzielony na pięć bloków tematycznych dotyczących: zagadnień ogólnych, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, organów ochrony prawa i bezpieczeństwa narodowego,  międzynarodowych aspektów bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych wybranych aspektów bezpieczeństwa narodowego.

Program Studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności potrzeby absolwentów szkół wyższych, osób związanych z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, służbami mundurowymi i szeroko rozumianym systemem bezpieczeństwa narodowego oraz innych osób aktywnych zawodowo oraz zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa państwa. Studia są ukierunkowane na osoby, którym przydadzą się one w codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

 

System studiów

Niestacjonarne

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i uczestników studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

 

Czas trwania

2 semestry, 150 godz. wykładów i ćwiczeń (z tego do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym)

 

Limit miejsc

45

 

Opłata za studia

4 500 zł

 

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

 

Dodatkowe dokumenty

- formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wydrukowany z systemu IRK po zakończeniu rejestracji

- odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku (na podstawie przedstawionego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów.

 

Dodatkowe informacje

 

Informacji na temat Studiów Podyplomowych udziela:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00,

czwartek –nieczynne

piątek w godz. 10.00-13.00

 pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

 

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo Narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 32 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.