Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych - edycja II

Szczegóły
Kod WNOE_DSPDNSPIPPZZUOZPRIE_II
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Edukacji
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Rekrutacja przedłużona do 21.05.2023 r.

Plakat - wersja cyfrowo dostępna do pobrania w PDF na dole strony

Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, uruchamia bezpłatne Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych w roku akademickim 2022/2023.

Co to za studia?

Głównym celem tych studiów jest doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwijanie ich warsztatu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na różnych etapach edukacyjnych.

Dla kogo są te studia?

Studia są adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Co oferują te studia?

Studia są bezpłatne (finansowaniem nie są objęte koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia). Program obejmuje 140 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, seminariów, 30 punktów ECTS) zorganizowanych według następujących modułów:

 • Moduł I. Model edukacji włączającej, jako edukacji wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się
 • Moduł II. Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji edukacji włączającej dzieci i młodzieży
 • Moduł III. Podstawy dydaktyki  specjalnej
 • Moduł IV. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej – przygotowanie WOPFU
 • Moduł V. Współpraca z rodzicami i innymi specjalistami w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Moduł VI. Przygotowanie  do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Moduł VII. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, adaptowanie materiałów dydaktycznych, ocenianie wspierające  proces uczenia
 • Moduł VIII. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – uniwersalne projektowanie
 • Moduł IX. Strategie wychowawcze – budowanie zespołu klasowego sprzyjającego realizacji edukacji włączającej i  integracji grupy
 • Moduł X. Przygotowanie i ewaluacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)

Kim są nasi wykładowcy?

Najwyższy poziom zajęć dydaktycznych gwarantuje kompetentna kadra wykładowców obejmująca cenionych w krajów specjalistów - metodyków i naukowców

Jaka jest organizacja tych studiów?

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym zaocznym (wybrane soboty i niedziele), w ramach dwudniowych zjazdów organizowanych 1 lub 2 razy w miesiącu. Część zajęć jest realizowana w formule hybrydowej (online i stacjonarnie).

Pełny terminarz zjazdów będzie dostępny po zakończeniu rekrutacji w zakładce Studenci - Studia Podyplomowe - Rozkład zajęć

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Łączna liczba godzin: 140
 • Czas realizacji studiów:  od 13.05.2023 r.  do 10.12.2023 r.
 • Planowany termin pierwszego zjazdu:  13-14 maja 2023 r.
 • Liczba miejsc: 50
  • 17 miejsc - kandydaci zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej (pierwszy etap edukacyjny)
  • 17 miejsc - kandydaci zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w klasach IV – VIII  szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny)
  • 16 miejsc - kandydaci zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w szkole ponadpodstawowej (trzeci etap edukacyjny)  

Jakie są zasady rekrutacji?

Podstawą kwalifikacji na studia jest posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Komisja zastrzega możliwość zakwalifikowania maksymalnie 2-3 kandydatów pracujących w jednym miejscu pracy (w przypadku szkoły podstawowej wskazana liczba odnosi się do ogółu nauczycieli z pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego).

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest rejestracja w systemie IRK (Krok 1) oraz złożenie kompletu dokumentów (Krok 2)

Jakie kroki należy podjąć w procesie rekrutacji?

 • Krok 1 - Rejestracja uzupełniająca w systemie IRK – od 17 kwietnia do 07 maja 2023 Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK 
 • W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat/ka:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
  • umieszcza zdjęcie w formularzu osobowym,
  • dokonuje wyboru kierunku studiów podyplomowych.
 • Krok 2 - składanie dokumentów bezpośrednio po wprowadzeniu danych do IRK.  Przyjmowanie do wyczerpania limitu miejsc w siedzibie Wydziału Nauk o Edukacji ul. Świerkowa 20, pokój A14 lub A16 w godz. 8:30-14:30
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (formularz wydrukowany z osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu dokument PDF do pobrania
  • dowód osobisty (do wglądu).
 • Krok 3 - wyniki rekrutacji - 09 maja 2023
  • 09 maja 2023 do godz. 14:30 w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

Osoby do kontaktu

mgr Anna Marta Dziejma,

pokój A16

tel.: 85 745 7539

e-mail: a.dziejma@uwb.edu.pl

 

Ulotka do pobrania
Ulotka informacyjna 3.58MB [ .pdf ]