Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu

Szczegóły
Kod WFil_SPNKDNJPJDP
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu (język polski) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Kształcenie jest prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów uwzględnia potrzeby nauczycieli pracujących za granicą i skoncentrowany jest na wyposażeniu ich w:

− wiedzę polonistyczną, obejmującą przygotowanie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu język polski w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych,

− wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu język polski na dwóch etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki kształcenia Polonii i Polaków za granicą,

− umiejętności warsztatowe nabywane podczas praktyk, których celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki przedmiotu z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

 

Podstawowe informacje:

− jednostka prowadząca kształcenie – Wydział Filologiczny UwB,

− wymiar zajęć – 360 godzin dydaktycznych (w tym 90 h praktyk),

− czas trwania – 3 semestry,

− forma zdalna w weekendy za pośrednictwem platformy EduPortal

− opłata rekrutacyjna: brak

− adresaci: osoby, które posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu i chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu.

 

Zasady kwalifikacji

Na studia mogą zapisać się wyłączenie kandydaci, którzy wcześniej zostali  zrekrutowani przez Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN

 

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest adres e-mail),

b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,

c) dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

Wymagane dokumenty

a) podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany z osobistego konta z systemu IRK),
b) dyplomy ukończenia studiów + suplementy do dyplomu,
c) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie,
d) tłumaczenia dokumentów (jeśli zostały wydane w innym języku niż polski).

Po zaakceptowania kandydata, który spełnia określone kryteria komplet dokumentów należy wysłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Filologicznego, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój nr 87 

 

Dodatkowe informacje

Kierownik studiów: dr hab. Marek Kochanowski prof. UwB  m.kochanowski@uwb.edu.pl

Obsługa administracyjna : mgr Marlena Hryniewicka marlena.hryniewicka@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 87, tel. +48 85 745 74 70