Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język rosyjski w komunikacji służb mundurowych

Szczegóły
Kod WFil_JAWKSM
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski, rosyjski
Adres komisji rekrutacyjnej Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p.86 15-420 Białystok tel. 85 745-74-31
Adres WWW https://filologia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.07.2024 00:00 – 30.09.2024 12:00)

Charakterystyka studiów 

Studia podyplomowe Język rosyjski w komunikacji służb mundurowych mają na celu przygotowanie absolwenta do umiejętnego wykorzystania języka rosyjskiego w pracy zawodowej w jednostkach administracji publicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem służb mundurowych i tym samym wyposażenie go w wiedzę oraz umiejętności językowe niezbędne do wykonywania zawodu. Studia  są wsparciem w zakresie komunikacji językowej w różnych placówkach / urzędach administracji publicznej – w wojsku, służbach celnych, granicznych, straży miejskiej, policji i in. Program studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności w zakresie języka rosyjskiego. 

 

Informacja! Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej.

 

Podstawowe informacje:

− jednostka prowadząca kształcenie – Wydział Filologiczny UwB

− wymiar zajęć – 172 godziny dydaktyczne

− czas trwania – 2 semestry

− opłata rekrutacyjna –  brak

- opłata za studia: 2600 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1300 zł każda)

- wymagania dotyczące wykształcenia kandydata - studia wyższe (licencjackie lub magisterskie)

- limit przyjęć - 20 osób

- uzyskane kwalifikacje - po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Język rosyjski w komunikacji służb mundurowych.

 

 

Zasady kwalifikacji 

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest adres e-mail),

b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (po dodaniu informacji na temat wykształcenia w opcji edytuj można dodać skany dokumentów),

c) dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

 

Wymagane dokumenty 

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć:

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów

- dokument poświadczający znajomość języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2 (opcjonalnie, w przypadku, gdy kandydat nie ukończył studiów z zakresu filologii rosyjskiej). W przypadku braku dokumentu poświadczającego znajomość języka kandydata będzie zweryfikowana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin składania dokumentów: od 10 do 30 września 2024 (od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00 oraz w piątek w godz. 8.00 – 14.00) Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój nr 86

 

Termin rozpoczęcia: II połowa października 2024

 

Warunkiem uruchomienia studiów jest wypełnienie limitu przyjęć (minimum 20 osób)

 

 

Dodatkowe informacje 

Kierownik Studiów: dr Anna Romanik, a.romanik@uwb.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 86, tel. 85 745 74 31