Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego

Szczegóły
Kod WEIF_SPRiAW
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Finansów
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 21
Adres komisji rekrutacyjnej https://weif.uwb.edu.pl/kontakt-2866, tel: 85 745 77 34
Adres WWW https://www.weif.uwb.edu.pl/aktualnosci-3990
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (11.07.2024 10:30 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką do spraw finansów i kontroli, przez przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

W ramach studiów podyplomowych uczestnicy zdobywają wiedzę m.in. w zakresie:

  • wymagań dotyczących instytucji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych;
  • zarządzania ryzykiem, w tym praktycznych technik identyfikacji, analizy ryzyka, jak i jego kontroli;
  • zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów;
  • aktualnych regulacji dotyczących kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz zasad jej sprawowania;
  • prawa finansów publicznych i administracji publicznej.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego, zarówno w pracy na stanowiskach audytorskich w administracji publicznej szczebla centralnego, jak i trenerskiej i szkoleniowej. Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatowej, łącząc niezbędną wiedzę i umiejętności audytorskie z analizą praktycznych zagadnień związanych z codzienną pracą audytora wewnętrznego.

Do rekrutacji zapraszamy przede wszystkim:

  • osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji audytora wewnętrznego w sektorze publicznym,
  • głównych księgowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego.

Serdecznie zapraszamy!

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wysokość czesnego

4900 zł