Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Menedżerskie

Szczegóły
Kod WEIF_SPM
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Finansów
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Warszawska 63/107, tel. 85 745 7733, tel. 692 118 542
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Podyplomowe Studia Menedżerskie dają możliwość uzyskania wiedzy z wielu dyscyplin koniecznych do sprawnego zarządzania firmą lub organizacją w różnych uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Absolwent PSM jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku efektywnego wykorzystania kapitału społecznego, pomysłowości i wiedzy jakie drzemią w pracownikach. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania finansami firmy, potrafi pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania, w tym z Unii Europejskiej. Zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu zamówień publicznych i rachunkowości. Absolwent PSM to skuteczny negocjator, komunikatywny, ze zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji. Potrafi odnaleźć się na nowoczesnym i dynamicznym rynku pracy.

Informacje dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie:

https://weif.uwb.edu.pl/kandydat-2390/studia-podyplomowe/menedzerskie

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

Dodatkowe dokumenty

  • Ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK.
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia).

 

Czesne

4500 zł