Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Szczegóły
Kod IZ_SPZZL
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 36
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pok. 129, 107, tel. 85 745 7711, tel. 888 688 999, e-mail: j.wiszniewska@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Absolwent dwusemestralnych Podyplomowych Studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (PSZZL) uzyskuje usystematyzowaną oraz zaktualizowaną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z zakresu:

 • znajomości prawa pracy, rynku pracy i zbiorowych stosunków pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych;
 • przygotowania i prowadzenia procedury rekrutacyjno-selekcyjnej;
 • podstaw negocjacji i negocjacji zbiorowych;
 • analizy wykonywanej pracy oraz sporządzania opisów stanowisk pracy i profili wymagań osobowościowych;
 • opracowywania i modyfikacji systemów ocen pracowniczych oraz procedury ich wdrażania;
 • wartościowania, czyli oceny wymagań, trudności danej pracy oraz jej wyceny;
 • budowania systemów wynagradzania pracowników;
 • budowania ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego pracowników;
 • wykorzystania informatycznych narzędzi w zarządzaniu kadrami;
 • podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, etyki w stosunkach pracy i aspektów proefektywnościowych i antyefektywnościowych kultury organizacyjnej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w dziale personalnym, pełnienia funkcji doradcy, eksperta w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu instytucjach, w tym w przedsiębiorstwach; do pozyskania odpowiednich współpracowników i zbudowania sprawnie funkcjonującego zespołu w ramach koordynowanych przez siebie projektów, itp.

Oferta skierowana jest do:

 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji i realizacje polityki personalnej, w szczególności kierowników wyższego i niższego szczebla zarządzania w pionach zarządzania zasobami ludzkimi i pozostałych, właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw;
 • pracowników działów personalnych;
 • doradców, szkoleniowców, absolwentów wyższych uczelni i innych osób zainteresowanych zdobyciem, ugruntowaniem oraz pogłębieniem wiedzy z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów).

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

4400 zł