• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zamówienia Publiczne

Szczegóły
Kod WP_SPZP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (19.06.2023 00:00 – 10.10.2023 23:59)

Opis

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych są skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych np. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, podmiotów korzystających ze środków publicznych państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze użyteczności publicznej, jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne, oraz absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych problematyką zamówień publicznych.

Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz dziedzin wspomagających oraz wykształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności ich organizowania.

Zasady kwalifikacji

- rejestracja przez system IRK.
- złożenie kompletu dokumentów

 

Wysokość czesnego

4 500 zł
 

Dodatkowe dokumenty

- formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wydrukowany z systemu IRK po zakończeniu rejestracji,
- odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku (na podstawie przedstawionego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów.

 

System studiów

Niestacjonarne

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość

 

Czas trwania

2 semestry, 150 - godz. wykładów (z tego do 50% ogółu zajęć może odbyć się w formie online w czasie rzeczywistym)

 

Limit miejsc

60

 

Dodatkowe informacje

Informacji na temat Studiów Podyplomowych udziela:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00,

czwartek –nieczynne

piątek w godz. 10.00-13.00

 pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

Wydłużone godziny pracy sekretariatu:

19.09.2023 r. (wtorek) – godz. 10.00 -15.30

20.09.2023 r. (środa) – godz. 10.00 -15.30
21.09.2023 r. (czwartek) – godz. 10.00 -15.30
22.09.2023 r. (piątek) – godz. 10.00 -14.00

25.09.2023 r. (poniedziałek) – godz. 10.00 -15.30
26.09.2023 r. (wtorek) – godz. 10.00 -15.30
27.09.2023 r. (środa) – godz. 10.00 -14.30
28.09.2023 r. (czwartek) – godz. 10.00 -16.30
29.09.2023 r. (piątek) – godz. 10.00 -14.00

30.09.2023 r. (sobota) – godz. 10.00 -14.00

 

 

 

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe Zamówienia Publiczne mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 43 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów