• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zamówienia Publiczne

Szczegóły
Kod WP_SPZP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00, czwartek –nieczynne piątek w godz. 10.00-13.00 pok.202, tel. 85 745 71 73, e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych są skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych np. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, podmiotów korzystających ze środków publicznych państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze użyteczności publicznej, jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne, oraz absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych problematyką zamówień publicznych.
Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz dziedzin wspomagających oraz wykształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności ich organizowania.

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i uczestników studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

2 semestry, 150 - godz. wykładów (z tego do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym).

Zasady kwalifikacji

  • Rejestracja przez system IRK.
  • Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

3 900 zł

Dodatkowe dokumenty

  • Ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK.

  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe Zamówienia Publiczne mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 41 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.