• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych

Szczegóły
Kod WP_SPPWNT
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00, czwartek –nieczynne piątek w godz. 10.00-13.00 pok.202, tel. 85 745 71 73, e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Uczestnicy zostaną przygotowani do kompetentnego świadczenia usług prawnych (m. in. redagowania, opiniowania i negocjowania kontraktów) na rzecz branży informatycznej i branż nowych technologii. Ponadto uczestnicy zostaną  wyposażeni w kompetencje pozwalające na bardziej efektywną codzienną pracę, automatyzację najbardziej żmudnych i już zdigitalizowanych czynności oraz zmniejszenie wykluczenia cyfrowego. Program został podzielony na pięć bloków tematycznych dotyczących zagadnień wprowadzających do prawa nowych technologii, prawa wobec współczesnych wyzwań technologicznych, ochrony własności intelektualnej, kontraktów technologicznych oraz prawnokarnych i kryminologicznych aspektów cyberprzestępczości.

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z LegalHut. Dwusemestralne studia, rozwijające prawników dwutorowo:
- merytorycznie w obszarze styku prawa i nowych technologii (np. kontrakty IT, własność intelektualna, dane osobowe w internecie) oraz
- w zakresie kompetencji cyfrowych w codziennej pracy prawnika (np. praktyczne zajęcia z efektywnej obsługi edytora tekstu, internetowych usług publicznych, systemów informacji prawnej, podstawy LegalTech)

Do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym. Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i uczestników studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

 

2 semestry, 184 godz. wykładów (z tego do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym).

Zasady kwalifikacji

  • Rejestracja przez system IRK.
  • Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

6.000 zł

Dodatkowe dokumenty

  • Ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK.
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez UwB kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 27 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.