• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego

Szczegóły
Kod WP_SPFLPWSPMEIK
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00, czwartek –nieczynne, piątek w godz. 10.00-13.00, pok.202, tel. 85 745 71 73, e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników Lasów Państwowych.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat obecnie obowiązującego stanu prawnego w przedmiocie działalności Lasów Państwowych z punktu widzenia prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.

Zasady kwalifikacji

  • Rejestracja przez system IRK.
  • Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

7 000 zł

Dodatkowe dokumenty

  • Ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK.

  • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

 

W ciągu 7 dni od daty zarejestrowania się w IRK należy drogą mailową przesłać do Sekretariatu Studiów Podyplomowych skany wymaganych dokumentów.