• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego

Szczegóły
Kod WP_SPFLPWSPMEIK
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników Lasów Państwowych, jak też innych osób planujących pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych..

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat obecnie obowiązującego stanu prawnego w przedmiocie działalności Lasów Państwowych z punktu widzenia prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

 

Zasady kwalifikacji

  • rejestracja przez system IRK.
  • złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

7 000 zł
 

Dodatkowe dokumenty

- formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wydrukowany z systemu IRK po zakończeniu rejestracji,
- odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku (na podstawie przedstawionego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów.


System studiów

Niestacjonarne

Do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym. Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

 

Czas trwania

2 semestry –232 godz. wykładów (z tego do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym). Zajęcia będą odbywały się w czwartki i piątki

 

Limit miejsc

60

 

Dodatkowe informacje

 

Informacji na temat Studiów Podyplomowych udziela:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00,

czwartek –nieczynne

piątek w godz. 10.00-13.00

 pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

 

Wydłużone godziny pracy sekretariatu:

19.09.2023 r. (wtorek) – godz. 10.00 -15.30

20.09.2023 r. (środa) – godz. 10.00 -15.30
21.09.2023 r. (czwartek) – godz. 10.00 -15.30
22.09.2023 r. (piątek) – godz. 10.00 -14.00

25.09.2023 r. (poniedziałek) – godz. 10.00 -15.30
26.09.2023 r. (wtorek) – godz. 10.00 -15.30
27.09.2023 r. (środa) – godz. 10.00 -14.30
28.09.2023 r. (czwartek) – godz. 10.00 -16.30
29.09.2023 r. (piątek) – godz. 10.00 -14.00

30.09.2023 r. (sobota) – godz. 10.00 -14.00

 

 

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 31 kandydatów