• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja Publiczna

Szczegóły
Kod WP_SPAP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00, czwartek –nieczynne piątek w godz. 10.00-13.00 pok.202, tel. 85 745 71 73, e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej są kierunkiem mającym na celu kształcenie absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich z zakresu podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej zarówno państwowej jak i samorządowej.

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy  w administracji.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu struktury  i funkcjonowania administracji publicznej, funkcjonowania organów administracji, procedur, egzekucji oraz praktyki wydawania decyzji administracyjnych.

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i uczestników studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

Zasady kwalifikacji

  • Rejestracja przez system IRK.
  • Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

3.999 zł

Dodatkowe dokumenty

  • Ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK.

  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez UwB kopia dyplomu ukończenia studiów.

 

 

Uruchomienie studiów Studia podyplomowe Administracja Publiczna mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 39 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.