• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja Publiczna

Szczegóły
Kod WP_SPAP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej to odpowiedź na konieczność profesjonalizacji kadr urzędniczych i administracyjnych (również w jednostkach pomocniczych oraz organizacyjnych, np. oświatowych, kulturalnych, ochrony zdrowia, służb, inspekcji oraz straży). Studia stanowią również wsparcie w specjalizacji kadr w podmiotach niepublicznych, w tym prywatnych, biorących udział w czynnościach z udziałem administracji publicznej. Dynamika transformacji biurokratycznych, w tym zmian w obowiązującym prawie powoduje, iż szczególną wagę przykładamy do bieżącej aktualizacji w zakresie przedmiotu kształcenia i omawianej w ramach Studiów problematyki.
Absolwent studiów będzie przygotowany nie tylko do rzetelnego wykonywania bieżących zadań administracji samorządowej i rządowej, ale posiada umiejętności niezbędne do kierowania i kontroli nad jednostkami organizacyjnymi oraz pomocniczymi administracji. Absolwent Studiów będzie również posiadał umiejętność radzenia sobie jako czynny uczestnik postępowań administracyjnych (w tym kontrolnych) i sądowych, jak też jako przedstawiciel podmiotu prywatnego.
Szczególny nacisk stawiamy na praktykę stosowania prawa i postępowania administracyjnego oraz zagadnienia kontrolne (w tym finansowe). Właśnie dlatego prowadzącymi zajęcia są uznani praktycy: sędziowie sądów administracyjnych, członkowie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, kierownicy jednostek organizacyjnych urzędów administracji rządowej i samorządowej, adwokaci i radcowie prawni.

 

Zasady kwalifikacji

- rejestracja przez system IRK
- złożenie kompletu dokumentów

 

System studiów

- niestacjonarne

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i uczestników studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

 

 

Wysokość czesnego

4 500 zł

 

Czas trwania

2 semestry, 190 godz. wykładów

 

Dodatkowe dokumenty

- ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK po zakończeniu rejestracji,
- odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku (na podstawie przedstawionego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów.

 

Dodatkowe informacje

 

Informacji na temat Studiów Podyplomowych udziela:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00,

czwartek –nieczynne

piątek w godz. 10.00-13.00

 pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

obota) – godz. 10.00 -14.00

 

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe Administracja Publiczna mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 37 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.