• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedyczne

Szczegóły
Kod WFil_SPL
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Plac NZS 1 w Białymstoku, tel. 85 7457431, 504 170 770;
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Oferta Studiów Podyplomowych Logopedycznych skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich. Podstawę rekrutacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).

Program Studiów Podyplomowych Logopedycznych obejmuje 630 godzin zajęć (w tym 120 godzin praktyk), które są realizowane w ciągu 4 semestrów w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Prowadzą je wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Teatralnej i logopedzi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci Studiów Podyplomowych Logopedycznych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych (warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego), a także w placówkach służby zdrowia i gabinetach logopedycznych.

Zasady kwalifikacji

Warunki rekrutacji na Studia Podyplomowe Logopedyczne

w roku akademickim 2022/2023

1)      Kandydat musi:

a)      mieć ukończone studia wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie;

b)      złożyć wymagane dokumenty:

 • ankietę osobową, wydrukowaną z systemu IRK,
 • CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem,
 •  zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
 •  audiogram słuchu,
 • 1 zdjęcie (jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK),

c)      uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest ocena wymowy kandydata, w tym jej poprawności pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, ocena warunków twarzowo-zgryzowych oraz predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy.

2)      Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jest wyższa niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wysokość średniej uzyskanej na studiach wyższych.

 • Limit miejsc: 40.
 • Całkowity koszt studiów: 8400,- zł (4 semestry po 2100,- zł)
 • Kandydaci powinni zarejestrować się na IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydadów), a następnie złożyć wymagane dokumenty w sekretariacie SPLog, p. 86, Wydział Filologiczny UwB przy Placu NZS 1 w Białymstoku, tel. 85 7457431; 504 170 770;
 • termin rejestracji – od 6 czerwca do 1 września 2022 roku.

 Termin rozmowy kwalifikacyjnej – 3 IX 2022 r. od godz. 10.00, Plac NZS 1