• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Animacja Czytelnictwa, Informacja Naukowa i Bibliotekarstwo

Szczegóły
Kod WFil_SPACINIB
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Adres komisji rekrutacyjnej Kierownik Studiów: dr hab. Anna Nosek, prof. UwB a.nosek@uwb.edu.pl Sekretarz: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 86, tel. 85 745 74 31
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 30.09.2023 23:59)

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (zwane dalej Studiami) przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich). Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu. Studia przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek, ale też w innych instytucjach kultury (takich jak księgarnie, archiwa, domy kultury, wydawnictwa). Program Studiów zawiera blok przedmiotów z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania bibliotek oraz wszystkich podstawowych procesów związanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i dostępem do zasobów informacyjnych (katalogów, bibliografii, baz danych). Ponadto w programie uwzględniono treści z szeroko rozumianej kultury piśmienniczej, czytelnictwa oraz form jego animacji, specjalnych grup czytelniczych (w tym dzieci, seniorów), książki, rynku wydawniczego i księgarskiego oraz zagadnień prawno-organizacyjnych. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności. Po ukończeniu Studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe bibliotekarza.

Uwaga! Studia nie oferują specjalizacji nauczycielskiej

Informacja! Zgodnie z regulaminem zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie (będzie to zależało od przepisów/regulacji zewnętrznych, w tym: wydziałowych).

 • Czas trwania: dwa semestry – 262 godz.
 • Zapisy, termin składania podań: od 01 lipca 2023 do 30 września 2023
 • Termin rozpoczęcia: II połowa października 2023
 • Opłaty: 2800 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1400 zł każda)
 • Opłata manipulacyjna (rekrutacyjna): brak
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest wypełnienie limitu przyjęć (minimum 20 osób)
 • Limit przyjęć: 20 osób
 • Wymagane dokumenty (należy je złożyć do 30 września):
  •  Ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK. UWAGA: system IRK nie pozwoli wydrukować kwestionariusza bez wgranego zdjęcia.
  • CV.
  • Odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich).
 • Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: Studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).
 • Uzyskane kwalifikacje: Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
 • Rekrutacja:
  • Zapisy od 1 lipca do 30 września (komplet dokumentów należy złożyć do 30 września)
  • W celu usprawnienia procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną. Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na koncie tym kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

 

Strona internetowa Studiów, program

http://spacinib.uwb.edu.pl/

Kierownik Studiów: dr hab. Anna Nosek, prof. UwB a.nosek@uwb.edu.pl

Sekretarz: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 86, tel. 85 745 74 31