• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język rosyjski w komunikacji służb mundurowych

Szczegóły
Kod WFil_JAWKSM
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p.86 15-420 Białystok tel. (085)745-74-31
Adres WWW https://filologia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.07.2023 00:00 – 15.09.2023 12:00)

Charakterystyka studiów

 

Studia podyplomowe Język rosyjski w komunikacji służb mundurowych mają na celu przygotowanie absolwenta do umiejętnego wykorzystania języka rosyjskiego w pracy zawodowej w jednostkach administracji publicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem służb mundurowych i tym samym wyposażenie go w wiedzę oraz umiejętności językowe niezbędne do wykonywania zawodu. Studia  są wsparciem w zakresie komunikacji językowej w różnych placówkach / urzędach administracji publicznej – w wojsku, służbach celnych, granicznych, straży miejskiej, policji i in. Program studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności w zakresie języka rosyjskiego.

 

 

Informacja! Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej.

 

 • Czas trwania: dwa semestry – 172 godz.
 • Zapisy, termin składania podań: od 6 lipca 2023 do 15 września 2023
 • Termin rozpoczęcia: październik 2023
 • Opłaty: 4390 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, 1 rata 2390 zł, 2 rata 2000 zł)
 • Opłata manipulacyjna (rekrutacyjna): brak
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit przyjęć: 25 osób
 • Wymagane dokumenty (należy je złożyć do 15 września):
  • ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
  • CV,
  • odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  • dokument poświadczający znajomość języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2 (opcjonalnie, w przypadku, gdy kandydat nie ukończył studiów z zakresu filologii rosyjskiej). W przypadku braku dokumentu poświadczającego znajomość języka kandydata będzie zweryfikowana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • 1 fotografia w formacie dowolnym - bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisana imieniem i nazwiskiem.

§  Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: Studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia.

§  Uzyskane kwalifikacje: Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w programie studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych Język rosyjski w komunikacji służb mundurowych.

 • Rekrutacja:

§  Zapisy od 6 lipca do 15 września 2023 (komplet dokumentów należy złożyć do 15 września)

§  W celu usprawnienia procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną. Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na koncie tym kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z tym procesem.

Sekretarz: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 86, tel. 85 745 74 31