• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Szczegóły
Kod WEiF_SPWiGN
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Finansów
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 37
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Ekonomii i Finansów, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63, e-mail: j.wiszniewska@uwb.edu.pl , tel.: 85 745 77 11
Adres WWW https://www.weif.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 2 (15.06.2023 00:00 – 16.10.2023 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.01.2023 00:00 – 26.02.2023 23:59)

Opis

Absolwent studiów podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami specjalności wycena nieruchomości posiada niezbędny zasób wiedzy z podstaw prawa, ekonomii oraz wiedzy technicznej (budownictwa). Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, podstaw teoretycznych wykonywanych czynności, jego statusu, organizacji zawodowych oraz standardów i etyki zawodowej. Zakłada się, że absolwent dysponuje niezbędną wiedzą pozwalającą na podjęcie praktyk zawodowych, stanowiących kolejny etap (po ukończeniu studiów) w ubieganiu się o uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

Program studiów umożliwia poznanie różnych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości i zagadnień pozwalających na swobodne poruszanie się na nim. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną, która uzupełniona o praktykę powinna pozwolić na ich funkcjonowanie na rynku w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności podjęcia praktyk zawodowych.

Absolwent jest zdolny do realizacji praktycznych działań i rozwiązywania problemów rzeczoznawców majątkowych, z którymi muszą sobie radzić osoby wykonujące ten zawód. Studia stanowią swego rodzaju przygotowanie teoretyczne z częściowym przygotowaniem praktycznym do wykonywania zawodu na rynku nieruchomości (po odbyciu praktyki i zdaniu egzaminu państwowego).

 

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Wysokość czesnego

Specjalność: Wycena nieruchomości  4900 zł

 

Dodatkowe dokumenty

1. Ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia).

 

Składanie dokumentów : na bieżąco