• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły
Kod WEiF_BIIODO
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Finansów
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Małgorzata Wasilewska-Szypluk tel. 514 101 675, Marta Czech tel. 505 283 500, e-mail: podyplomowe.biodo@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

To już piąta edycja cieszących się dużym zainteresowaniem studiów podyplomowych związanych z obszarem, który zyskał na znaczeniu w szczególności od maja 2018 roku, czyli od momentu rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 2016/679 UE nazywanego RODO.

Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań inspektora ochrony danych, zastępcy inspektora ochrony danych osobowych oraz zadań administratora i podmiotu przetwarzającego.

Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom profesjonalnie wykonywać i organizować własną pracę, ale też przygotować się do wykonywania zadań na stanowisku inspektora ochrony danych i zastępcy inspektora ochrony danych w danym podmiocie tak  sektora publicznego jak i prywatnego, skutecznie zbudować efektywną współpracę inspektora ochrony danych i jego zastępcy (jeśli zostanie ustanowiony) z administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym, profesjonalnie szkolić personel, po to by spełniać wymogi określone przepisami prawa, usprawniać działanie organizacji i zapewniać ochronę danych osobowych zarówno personelu wewnętrznego, jak i osób obsługiwanych przez dany podmiot.

Studia kierowane są zwłaszcza do byłych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz obecnych inspektorów ochrony danych oraz powoływanych zastępców inspektora ochrony danych, a także administratorów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, podmiotów przetwarzających, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie. 

 

Zasady kwalifikacji 

1.      Uczestnikiem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych może zostać absolwent studiów I lub II stopnia (studiów licencjackich lub magisterskich).
2.      Studia podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych kierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów.
3.      Studia podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych zostają uruchomione, jeśli zbierze się grupa 30 chętnych.
4.      W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy 30 osób, ale jednocześnie będzie stanowiła wielokrotność 30, przewiduje się tworzenie kolejnych edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych, prowadzonych równolegle. W roku akademickim 2020/2021 przewiduje się równoległe prowadzenie nie więcej niż dwóch edycji studiów.
5.      Rekrutacja na studia podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych rusza w dniu 29 czerwca 2020 roku, a kończy się w dniu 29 września 2020 roku.
6.      Rekrutacja na studia podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych odbywa się w systemie IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów).

Miejsce ogłoszenia wyników

Indywidualne konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Wysokość czesnego

4700,00 zł

Dodatkowe dokumenty

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
  • Ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK.