• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Menadżer Kultury

Szczegóły
Kod ISK_SPMK
Jednostka organizacyjna Instytut Studiów Kulturowych
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej 15-328 Białystok, ulica Świerkowa 20, pokój B8, e.czykwin@uwb.edu.pl, tel. 85 745-72-86,
Adres WWW https://kulturoznawstwo.uwb.edu.pl/index.php/pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (07.02.2023 00:00 – 31.03.2023 15:00)

Studia mają formę niestacjonarną. Zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu. Studia przygotowują do pracy menadżera kultury w instytucjach kultury i przy organizacji wydarzeń kulturalnych.  Program studiów wyposaża uczestnika w ogólną wiedzę kulturoznawczą (zwłaszcza dotyczącą procesów dokonujących się w kulturze współczesnej), pochodzącą z różnych dziedzin wiedzę specjalistyczną, a także w zróżnicowane umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom współczesnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej.  

 

Program Studiów:

Przedmiot

Symbole
efektów uczenia się

Liczba

godzin

Antropologia kultury

SP7_WG2, SP7_WG3, SP7_UW1, SP7_KK1

20

Kultura Podlasia

SP7_WG3, SP7_UW1, SP7_K01

10

Polityka kulturalna państwa

SP7_WG1, SP7_WK2, SP7_UW1, SP7_KO1

6

Prawo autorskie

SP7_WG1, SP7_WK1, SP7_UW1, SP7_KR1

4

Źródła finansowania kultury i pozyskiwanie funduszy

SP7_WG1, SP7_WK1, SP7_WK2, SP7_UW3, SP7_UU1, SP7_KK1

10

Placówka kultury – organizacja i zarządzanie

SP7_WG1, SP7_WK1, SP7_WG/K1, SP7_UW1, SP7_UW2, SP7_UK1, SP7_UO1, SP7_UU1, SP7_KK1, SP7_KR1

10

Potrzeby kulturalne i odbiorcy kultury

SP7_WG1, SP7_WG/K1, SP7_UW2, SP7_UK1, SP7_UO1

10

Partnerstwo publiczno-prywatne

SP7_WG1, SP7_WK1, SP7_UK1, SP7_UO1, SP7_KO1

6

Planowanie strategiczne w pracy menedżera kultury

SP7_WG1, SP7_WK1, SP7_UW3, SP7_KK1

10

Organizacja wydarzeń kulturalnych

SP7_WG1, SP7_UW1, SP7_UO1, SP7_UU1, SP7_KK1, SP7_KO1

20

Współczesny marketing w kulturze

SP7_WG1, SP7_WK1, SP7_UW1, SP7_UW3, SP7_UK1, SP7_UO1, SP7_KR1

20

Strategie komunikowania w pracy menadżera kultury

SP7_WG1, SP7_WK1, SP7_UW1, SP7_UW3, SP7_UK1, SP7_UO1, SP7_KR1

10

Nowe technologie w pracy menadżera kultury

SP7_WG1, SP7_WK1, SP7_UW1, SP7_UW3, SP7_UK1, SP7_UO1, SP7_KR1

10

Praca dyplomowa

SP7_WG1, SP7_WG2, SP7_WG3, SP7_UW1, SP7_UW2, SP7_UW3, SP7_KK1

20

Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia - szkolenie

 

2

 

Czas trwania: dwa semestry – 168 godz.  

 

Uzyskane kwalifikacje: 

Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie PRK 7

 

20 – warunkiem uruchomienia studiów jest wypełnienie limitu miejsc