• log in
  • create an account

Doctoral School - 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

General

Kandydaci ze szczególnymi potrzebami

| Zbigniew Gromak

W trakcie rekrutacji lub studiów każda osoba doświadczająca trudności wynikających ze stanu zdrowia może skorzystać ze wsparcia Pełnomocnika rektora ds. studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami i Sekcji ds. Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami  Do jego otrzymania nie jest konieczne posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentu równoważnego), wystarczy mieć odpowiednią dokumentację (np. opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej).

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13.

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B, pok. 17

15-328 Białystok

e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl

tel. 85 745 78 89